Accueil/Home

Kanzo Sensei (Dr. Akagi) (1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Shohei Imamura

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Akira Emoto

Dr. Fuu Akagi

Kumiko Asô

Sonoko

Juro Kara

Umemoto

Masanori Sera

Toriumi

Jacques Gamblin

Piet

Misa Shimizu

Gin

Keiko Matsuzaka

Tomiko

Yukiya Kitamura

Sankichi

Masato Yamada

Masuyo

Tomorowo Taguchi

Nosaka

Masatô Ibu

Ikeda

Kazuhiko Kanayama

Sakashita

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)