Accueil/Home

Kaneto Shindo

(1912-2012)

Aisai Monogatari (1951)

Nadare (1952)

Gembaku no Ko (Les enfants d'Hiroshima) (1952)

Shukuzu (Copie réduite ou Réduction ou La Miniature) (1953)

Onna no Issho (1953)

Dobu (Le Ruisseau) (1954)

Okami (1955)

Gin Shinju (1956)

Ryuri no Kishi (1956)

Joyu (1956)

Umi no Yarodomo (1957)

Kanashimi wa Onna Dakeni (La tristesse est aux femmes) (1958)

Daigo Fukuryu-Maru (1959)

Hanayonne-san wa Sekaiichi (1959)

Hadaka no Shima (L'île nue) (1960) …Grand prix à Moscou

Ningen (1962)

Haha (1963)

Onibaba (Onibaba, la femme diabolique) (1964)

Akuto (1965)

Honnou (1966)

Sei no Kigen (1967)

Yabu no Naka no Kuroneko (Kuroneko) (1967)

Tsuyomushi Onna to Yowamushi Otoko (1968)

Kagerou (1969)

Hadaka no Jukyu-sai (1970) …Grand prix à Moscou

Kanawa (1972)

Kokoro (1973)

Sanka (1973)

Waga Michi (1974)

Aru Eiga-Kantoku no Shogai (1975) [doc]

Chikuzan Hitori Tabi (1977)

Kosatsu (1979)

Hokusai Manga (1981)

Chihei-sen (1984)

Sakura-tai Chiru (1988)

Bokuto Kidan (1993)

Gogo no Yuigon-jo (Le testament du soir) (1995) …Prix de la critique à Moscou

Ikitai (1999) …St. Georges d'or et prix de la critique internationale à Moscou

Sanmon Yakusha (2000)

Fukurô (2003)

Ishiuchi jinjô kôtô shôgakkô : Hana wa chiredomo (2008)

Ichimai no hagaki (2010)