Accueil/Home

 

Oyuki, la vierge (1935)

(Maria no Oyuki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afficher l’image source

Réalisateur : Kenji Mizoguchi

 

Fiche technique : ici

 

 

 

CASTING

 

Isuzu Yamada

Oyuki

Komako Hara

Okin

Daijirô Natsukawa

Général Shingo Asakura

Eiji Nakano

Kensuke Sadowara

Kinue Utagawa

Ochie

Yôko Umemura

Michiko Yokoi

Keiji Ôizumi

Yoemon Kurachi

Shin Shibata

Keishiro Yokoi

Tôichirô Negishi

Sobee Gonda

Shizuko Takizawa

Osei Gonda

Tadashi Torii

Un colonel

Kasuke Koizumi

Gisuke

 

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)