Accueil/Home

 

 Okichi, maîtresse de l’étranger (1930)

(Tôjin Okichi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Kenji Mizoguchi

 

Fiche technique : ici

 

 

CASTING

 

Yôko Umemura

Okichi

Kaichi Yamamoto

Townsend Harris

Kôji Shima

Tsurumatsu

Reiji Ichiki

Heusken

Kunio Tamura

Matsu

Kan’ichi Tani

San’emon Suzuki

Akemi Isshiki

Okiku

Heitarô Doi

Nariakira Mito

Yutaka Mimasu

Shinjiro Isa

Ichirô Sugai

Denkichi

Eiji Takagi

Isenokami Abe

Hisako Takihana

Ofuku

Kumeko Urabe

Omatsu, femme de Denkichi

Yasushi Yoshii

Shinanonokami Inoue

Unpei Yokoyama

Dewanokami Nakamura

Toshimi Ôhara

Jun’nojô Saitô

 

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)