Accueil/Home

Zheng Junli

(1911-1969)

Yi Jiang Chun Shui Dong Liu (La rivière coule vers l'Est) (1947)

Wuya yu Maque (Corbeaux et moineaux) (1949) [sortie Paris en 1985]

Wo Men Fu Fu Zhi Jian (1951)

Nie Er (Pavillon féminin) (1959)

Lin Zexu (La guerre de l'opium) (1959)

Kumu Feng Chun (L'arbre mort reprend vie) (1961)