Accueil/Home

Tsui Hark

(1951)

 

 

 

Die Bian - Butterfly Murders (1979)

Di Yi Lei Xing Wei Xian - Don't Play With Fire (1980)

Diyu Wu Men - We Are Going to Eat You (1980)

Gui Ma Zhi Duo Xing - All the Wrong Clues (1981)

Shanghai Zhi Ye - Shanghai Blues (1984)

Shu Shan - Zu : Warriors (1984)

Zuijia Paidang Zhi Nuhuang Miling - Aces Go Places 3 ou Mad Mission 3 (Mad Mission) (1984)

Da Gung Wong Dai - Working Class (1985)

Do Ma Daan - Peking Opera Blues (1986)

Yinghung Bunsik 3 - A Better Tomorrow 3 (Le syndicat du crime 3) (1989) [sortie  Paris en 1999]

Long Xing Tian Xia - The Master (1989)

Xiaoao Jiang Hu - Swordsman (1990) [en co-réal.]

Wong Fei-Hung - Once Upon a Time in China (Il était une fois en Chine) (1991) [sortie Paris en 2000]

Kei Wong - King of Chess (1991)

Cai Shu Zhi Huang Sao Qian Jun - The Raid (1991) [avec C. Siu-Tung] 

Sinnui Yauman 3 : Do Do Do - A Chinese Ghost Story 3  - Histoires de fantômes chinois 3 (1991)  [avec C. Siu-Tung] 

Haomen Yeyan - The Banquet (1991) [en co-réal.] 

Shuang Long Hui - Twin Dragons (1992)

Xin Long men Ke Zhan – Dragon Inn (1992) [en co-réal.]

Wong Fei-Hung Ji Yi : Naam Yi Dong Ji Keung - Once Upon a Time in China 2 (La secte du lotus blanc) (1992) [sortie Paris en 2000]

Wong Fei-Hung Tsi Sam : Siwong Tsangba - Once Upon a Time in China 3 (Le tournoi du lion) (1993) [sortie Paris en 2000]

Ching Se - Blue Snake ou Green Snake (1993)

Leung Juk - The Lovers ou Butterfly Lovers (1994)

Wong Fei-Hung Zhi Wu : Long Cheng Jian Ba - Once Upon a Time in China 5 (1994)

Jin Yu Man Tang - A Chinese Feast (Le  festin  chinois) (1994)

Hua Yue Jia Qi - Love in the Time of Twilight (1995)

Da San Yuan - Tristar (1995)

Dao - The Blade (1996)

Double Team (id.) (1996)

Knock Off  - Piège à Hong Kong (1998)

Seunlau Ngaklau - Time and Tide (id.) (1999)

Shu Shan Zheng Zhuan - The Legend of Zu (2001)

Black Mask 2 : City of Masks (2001)

Qi JianSeven Swords (id.) (2005)

Tie Saam GokTriangle (id.) (2007) [avec J. To et R. Lam]

Sam hoi tsam yan – Missing (2008)

Nv ren bu huai – All About Women (2008)

Di Renjie: Tong tian di guo – Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame  - Détective Dee: le mystère de la flamme fantôme (2010)

Long men fei jia – Flying Swords of Dragon Gate (2011)

Di Renjie: Shen du long wangDetective Dee 2 (Détective Dee: la légende du dragon des mers) (2013)

Zhi qu weihu shan (La bataille de la montagne du tigre) (2014)

Di Renjie zhi Sidatianwang (Détective Dee : La légende des rois célestes) (2018)