Accueil/Home

Ronny Yu

(1950)

Cheung laap cheing ngoi – The Servant (1979)

Jiu shi zhe – The Saviour (1980)

Xun cheng ma – The Postman Fights Back (1982)

Jui gwai chat hung – The Trail (1983)

Lung hei bik yan – The Tenant (1984)

Si yan zaiMummy Dearest (1985)

Long zai jiang hu (Légitime vengeance) (1986)

Meng hui fo tiao qiang – Bless the House (1988)

Gwang tin lung fu wui – China White (1989)

Qian wang 1991 – Great Pretenders (1991)

Huo tou fu xing – Shogun and Little Kitchen (1992)

Bak fat moh lui zyun – The Bride with White Hair (La mariée aux cheveux blancs ou Jiang-Hu : entre passion et gloire) (1993) [sortie restreinte en 2003 puis sortie nationale en 2019] …Grand prix à Gérardmer

Ye ban ge sheng – The Phantom Lover (1995)

Warriors of Virtue (Magic Warriors) (1997)

Bride of Chucky (La fiancée de Chucky) (1998) …Prix spécial du jury à Gérardmer

The 51st State (Le 51e état) (2001)

Freddy vs. Jason (Freddy contre Jason) (2003)

Huo Yuan Jia (Le maître d’armes) (2006)

Yang jia jiangSaving General Yang (2013)