Accueil/Home

Manfred R. Köhler

(décédé en 1991)

Ein Sarg aus Hongkong (Du grisbi pour Hong Kong) (1964)

Der Fluch des Schwarzen Rubin (Espionnage à Bangkok pour U 92) (1965) [avec A. Cardone]

Agent 505 – Todesfalle Beirut (Baroud à Beyrouth pour FBI 505) (1966)

Geheimnis der Gelben Mönche - Guet-apens à Téhéran (1966)

Die Zirkusprinzessin (1969)