Accueil/Home

Daisuke Ito

(1898-1981)

Shuchu Nikki (Journal d'un alcoolique) (1924)

Chuji Tabi Nikki (Journal de voyage de Chuji) (1927)

Gero (Le Serviteur) (1927)

Shinpan Yotsuya Kaidan (1928)

Shinpan Ooka Seidan (1928)

Kubi no Za (1929)

Zanjin Zamba Ken (1930)

Oatsurae Jirokichi Goshi (1931)

Chushingura (Les 47 Ronins) (1934)

Yonjuhachinin-me (1936)

Suronin Makaritoru (1947)

Ôshô (Osho, le joueur d'échecs) (1948)

Re Mizeraburu : Kami to Akuma (Les Misérables) (1950)

Harukanari Haha no Kuni (1950)

Oedo Go-nin Otoko (1951)

Oboro Kago (1951)

Jiro Kichikoshi (1952)

Shishi no Za (1953)

Shunkin Monogatari (1954)

Bancho Sara Yashiki : Okiku to Harima (1954)

Osho Ichidai (1955)

Gero no Kubi (1955)

Genroku Bisshonenki (1955)

Benten Kozo (1958)

Onna to Kaizoku (1959)

Jan Arima no Shugeki (1959)

Tsunikode no Ketto (1960)

Kiraereyo Saburo (1960)

Hangyakuji (1961)

Osho (1962)

Genki Kuro Sassoki : Hiken Ageha no Cho (1962)

Tokugawa Ieyasu (1965)

Gion Matsuri (1967)

Bakumatsu (1970)