Accueil/Home

Leurs premières amours (1959)

(Sverstnitsy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Vasili Ordynsky

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Lyudmila Krylova

Svetlana

Lidiya Fedoseyeva

Tanya

Margarita Koshelyova

Kira

Vladimir Kostin

Vassya

Vsevolod Safonov

Arkadi

Kirill Stolyarov

Yurotschka

Vladimir Koretsky

Gleb

Nikolay Lebedev

Le père de Svetlana

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)