Accueil/Home

Leur vie est entre tes mains (1959)

(V tvoikh rukakh zhizn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Nikolai Rozantsev

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Oleg Strizhenov

Iosif Kutyansky

Anatoli Yushko

Viktor Chekmaryov

Klara Luchko

Marina Strizhenova

Rezo Chkheidze

Tulkun Tadzhiyev

Igor Efimov

Aleksandr Afanasev

Lyudmila Glazova

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)