Accueil/Home

Là où l’on voit les quatre cheminées (1953)

(Entotsu no mieru basho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Heinosuke Gosho

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Kinuyo Tanaka

Hiroko Ogata

Ken Uehara

Ryukichi Ogata

Hideko Takamine

Senko Azuma

Hiroshi Akutagawa

Kenzo Kubo

Chieko Seki

Yukiko Ikeda

Ranko Hanai

Katsuko Ishibashi

Takeshi Sakamoto

Tokuji Kawamura

Haruo Tanaka

Chuji Tsukahara

Eiko Miyoshi

Ranko

Kumeko Urabe

Kayo Nojima

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)