Accueil/Home

La légende du grand Judo (1943)

(Sugata Sanshirô)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Akira Kurosawa

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Denjirô Ôkôchi

Shogoro Yano

Susumu Fujita

Sanshiro Sugata

Yukiko Todoroki

Sayo Murai

Ryûnosuke Tsukigata

Gennosuke Higaki

Takashi Shimura

Hansuke Murai, père de Sayo

Ranko Hanai

Osumi Kodana

Sugisaku Aoyama

Tsunetami Iinuma

Ichirô Sugai

Mishima, chef de la police

Yoshio Kosugi

Maître Saburo Monma

Kokuten Kôdô

Un prêtre bouddhiste

Michisaburo Segawa

Hatta

Akitake Kôno

Yoshimaro Dan

Sôji Kiyokawa

Yujiro Toda

Kunio Mita

Kohei Tsuzaki

Akira Nakamura

Toranosuke Niizeki

Eizaburô Sakauchi

Nemeto

Hajime Hikari

Torakichi

Ichirô Ryûzaki

Un élève de Monma

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)