Accueil/Home

Les garçons de Fengkuei (1983)

(Feng gui lai de ren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Hou Hsiao Hsien

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Chang Chun-Fang

Chang Shih

Niu Doze

Chao P’eng-Chue

Tuo Tsung-Hua

Yang Li-Yin

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)