Accueil/Home

 Bornes en flammes (1957)

(Ognennye versty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Samson Samsonov

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Igor Savkin

Gregori Fedor Zavrigin

Margarita Volodina

Katerina Gavrilovna

Vladimir Kenigson

Sergei Beklemichev, alias Viktor

Mikhail Troyanovsky

Dr. Shelako

Antoni Khodursky

Konstantin Romanovich Olinsky

Yevgeni Burenkov

Vereka

V. Stepanov

Proshka

S. Pryanishnikov

Yegor

N. Kondratyev

Afonya

A. Osmolsky

Alyosha

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)