Accueil/Home

La sorcière innocente ou Ayako la maudite (1965)

(Osorezan no onna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Heinosuke Gosho

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Jitsuko Yoshimura

Ayako

Taiji Tonoyama

Yamasan

Eijirô Tôno

Le shaman

 

Keizô Kawasaki

Minori Terada

Kin Sugai

Chieko Nakakita

Misako Tominaga

Sachiko Itô

Kumeko Urabe

Zekô Nakamura

Yoshio Yoshida

Kenzô Tabu

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)