Accueil/Home

Sœurs de scène (1964)

(Wutai jiemei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Xie Jin

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Xie Fang

Chunhua Zhu

Cao Yindi

Yuehong Xing

Deng Nan

A Xin

Ding Ran

Pan

Dong Lin

Ni San Laoye

Feng Qi

Xing Shi Fu

Gao Ai-sheng

Jiang Bo

Li Wei

Tang

Luo Jingyi

Yu Guiqing

Ma Ji

Qian Dakui

Shangguan Yunzhu

Shuihua Shang

Shen Feng-juan

Xiao Xiang

Xu Cai-gen

Jin Shui

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)