Accueil/Home

Six juillet (1967)

(Shestoye iyulya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Yuli Karasik

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Vasili Lanovoy

Dzerzhinski

Alla Demidova

Maria Spiridonova

Yuri Kayurov

Lénine

Georgi Kulikov

Bonch-Bruyevich

Leonid Markov

Alexander Tsiurupa

Juris Plavins

Danishevsky

Boris Ryzhukhin

Chicherine

Vladimir Samoylov

Podvoiski

Vladimir Tatosov

Sverdlov

Nina Veselovskaya

Inessa Armand

Nicolai Volkov

Vilgelm Mirbakh

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)