Accueil/Home

Inspecteur Karaté (1973)

(Tou hao tie ren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspecteur  inspecteur_2

 

Réalisateur : Li Kuan-Chang

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

O Chun-Hung

Inspecteur Chun Chia Hsiung

 

Lisa Chiao Chiao

Yee Yuen

Wong Chung-Shun

Chow Ming

Got Tin

Leung Seung-Goon

Blacky Ko

Shih Ting-Ken

Fai Wan

Sing Lung

Gam Kim

Wu Fan

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)