Accueil/Home

Guerre et paix (1965)

(Voyna i mir)

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guerre

 

Réalisateur : Serguei Bondartchouk

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Serguei Bondartchouk

Pierre Bezukhov

Lyudmila Saveleva

Natasha Rostova

Vyacheslav Tikhonov

Prince Andrei Bolkonsky

Boris Zakhava

Maréchal Kutuzov

Anatoli Ktorov

Prince Nikolaï Andreyevich Bolkonsky

Anastasia Vertinskaya

Princesse Lisa Bolkonskaya

Antonina Shuranova

Princesse Maria Bolkonskaya

Oleg Tabakov

Nikolaï Rostov

Viktor Stanitsyn

Ilya Andreyevich Rostov

Irina Skobtseva

Hélène Bezukhova

Boris Smirnov

Prince Vassili Kuragin

Vassili Lanovoy

Anatol Kuragin

Kira Golovko

Comtesse Rostova

Irina Gubanova

Sonia Rostova

Aleksandr Borisov

Oncle Rostov

Oleg Efremov

Dolokhov

Giuli Chokhonelidze

Prince Bagration

Vladislav Strzhelchik

Napoléon Bonaparte

Angelina Stepanova

Anna Pavlovna Sherer

Nikolaï Trofimov

Tushin

Jean-Claude Ballard

Rambal

Nikolai Rybnikov

Denisov

Eduard Martsevich

Boris Drubetskoi

Nikolai Tolkachyov

Comte Bezukhov

Yelena Tyapkina

Maria Dmitrevna Akhrosimova

Sergei Yermilov

Petya Rostov

Nonna Mordyukova

Anisya Fyodorovna

Mikhail Khrabrov

Platon Karatayev

Pyotr Savin

Timoshin

Viktor Murganov

Le Tsar Aleksandr I

Galina Kravchenko

Maria Lvovna Karagina

Nikolaï Grinko

Desale

Stanislav Chekan

Tikhon Cherbaty

V. Sofronov

Empereur Franz II

Janis Grantins

Wolzogen

Lev Polyakov

Lauriston

Dzhemma Firsova

Katish Mamontova

Klavdiya Polovikova

Princesse Anna Drubetskaya

Herbert Zommer

Comte von Benningsen

Ervin Knausmyuller

Général Franz von Weyrother

D. Eizental

Clausewitz

Aleksandr Smirnov

Officier Kozlovsky

Nikolaï Bubnov

Général Mack

Georgy Millyar

Morel

Boris Molchanov

Davout

Lyudmila Davydova

Princesse Bezukhova

Andreï Syomin

Nikolushka Bolkonsky

Yuri Leonidov

Nesvitsky

Yuri Chekulayev

Kesvitsky

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)