Accueil/Home

Godzilla 1980 (1973)

(Gojira tai Megaro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godzilla

 

Réalisateur : Jun Fukuda

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Katsuhiko Sasaki

L’inventeur Goro Ibuki

Hiroyuki Kawase

Rokuro Ibuki

Yutaka Hayashi

Hiroshi Jinkawa

Robert Dunham

L’empereur Antonio de Cytopia

Shinji Takagi

Gojira (Godzilla)

Hideto Odachi

Megaro (Megalon)

Tsugutoshi Komada

Jetto Jagâ (Jet Jaguar)

Kenpachiro Satsuma

Gaigan (Gigan)

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)