Accueil/Home

Tokyo Fist (1995)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Shin’ya Tsukamoto

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Kaori Fujii

Hizuru

Shin’ya Tsukamoto

Tsuda Yoshiharu

Kôji Tsukamoto

Kojima Takuji

Naomasa Musaka

Haze

Naoto Takenaka

Ohizumi

Koichi Wajima

Shirota

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)