Accueil/Home

The Taste of Tea (2003)

(Cha no aji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Katsuhito Ishii

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Maya Banno

Sachiko Haruno

Takahiro Sato

Hajime Haruno

Tadanobu Asano

Ayano Haruno

Satomi Tezuka

Yoshiko Haruno

Tatsuya Gashûin

Akira Todoroki

Tomoko Nakajima

Akira Terako

Tomokazu Miura

Nobuo Haruno

Anna Tsuchiya

Aoi Suzuishi

Saki Aibu

Hotaru

Hideaki Anno

Kasugabe

Ryo Kase

Rokutaro Hamadayama

Kenji Mizuhashi

Maki Hoshina

Yoshinori Okada

Omiya

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)