Accueil/Home

 Le quarante et unième (1956)

(Sorok pervyy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Réalisateur : Grigori Tchoukhrai

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

 Izolda Izvitskaya

Soldat Maria Filatovna

Oleg Strizhenov

Lieutenant Vadim Nikolayevich Govorkha

 

Nikolai Kryuchkov

Commandant Ansenti Yevsyukov

Nikolai Dupak

Soldat Andrei Chupilko

Georgi Shapovalov

Soldat Terentyev

L. Kovylin

Soldat Kovylin

Yu. Romanov

Soldat Vyakhir

Daniil Netrebin

Soldat Semyannin

A. Umuraliyev

Soldat Umankul

Anatoli Kokorin

Soldat Yegorov

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)