Accueil/Home

Onibi, le démon (1997)

(Onibi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Rokuro Mochizuki

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Yoshio Harada

Noriyuki Kunihiro

Reiko Kataoka

Asako Hino

Shô Aikawa

Naoto Tanigawa

Ko Kitamura

Hideyuki Sakata

Ryûshi Mizukami

Hanamura

Hiroyuki Tsunekawa

Satoshi Fujima

Ryûji Yamamoto

Hiroshi Fujima

Yoshiaki Fujita

Kinjo

Ei Kawakami

Yoshida

Toshihiro Kinomoto

Aoki

Seiroku Nakazawa

Nagashima

Masai Ikenaga

Kizaki

Eiji Minakata

Kanigawa

Noriko Hayami

Toshimi

Eiji Okuda

Myojin

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)