Accueil/Home

Khamosh Pani (2003)

(Khamosh Pani : Silent Waters)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Réalisatrice : Sabiha Sumar

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Kiron Kher

Ayesha Khan

Aamir Ali Malik

Saleem Khan

Arshad Mahmood

Mehboob

Salman Shahid

Amin

Shilpa Shukla

Zubeida

Sarfaraz Ansari

Rashid

Quratul Ain

Shanno

Abid Ali

Choudhary

Shazim Ashraf

Zubair

Ejaz Baig

Bhatti

Tasleem Bibi

Allabi

Anjum Habibi

Maulana

Navtej Johar

Jaswant

Nadia Malik

Hina

Saba Malik

Hira Bai

Afaq Mushtaq

Asif

Nisar Qadri

Haji Munnavar

Adrian Shah

Mazhar

Rehan Sheikh

Afsan Khan

Barkat Ullah

Mubarak Bhai

Fariha Zaheen

Shabnam

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)