Accueil/Home

Kekexili, la patrouille sauvage (2004)

(Kekexili)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Lu Chuan

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Duobuji

Ri Tai

Lei Zhang

Ga Yu

Qi Liang

Liu Dong

Zhao Xueying

Leng Xue

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)