Accueil/Home

La karatigresse aux mains dacier (1974)

(Onna hissatsu ken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ralisateur : Kazuhiko Yamaguchi

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

Sonny Chiba

Seiichi Hibiki

Etsuko Shihomi

Li Koryu

Sanae hori

Shinobu Kojo

Emi Hayakawa

Emi Hayakawa

Bin Amatsu

Shigetomi Kakuzaki

Kji Hio

Gomaru Akasawa

Ryoichi Koike

Tesshin Uesu

Hiroshi Kond

Li Gyokudo

Hiroshi Miyauchi

Li Mansei

Hideo Kosuge

Tomoyuki Obayashi

Masashi Ishibashi

Kazunao Inunashiri

Toshio Minami

Ma Ba-Yuan

Kazuji Sato

Go Naito

Gz Sma

Mao Yang-De

Shhei Yamamoto

Ryozo Hayashi

Sakae Yamaura

Masaaki Sakurai

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)