Accueil/Home

Karatéka contre trafiquants d’or (1980)

(Hui feng hao huang jin da feng bao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Siu Kwai

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Wei Lieh

Hon Kwok Choi

Chin Chun

Amy Chum

Phillip Ko

Lee Chiu

Bruce Li

Li Fa Yuan

Lin Ke Ming

Shan Kwai

Tai Shan

Yasuyoshi Shikamura

Nick Lam

Kik Ya

Tu Wei Ho

Glenn Thompson

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)