Accueil/Home

Le karatéka au bras d’acier (1972)

(Si qi shi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Chang Cheh

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

David Chiang

Chin Yi

Ti Lung

Feng Hsieh

Chen Kuan Tai

Li Wei-shi

Wang Chung

Kao Ying-han

Li Lily

Wen Hsi

Ching Li

Song-hwa

Tina Chin-Fei

Yin Hua

Yasuaki Kurata

Lei Tai

André Marquis

Hawke, le boss

Chen Chuan

Un homme de Hawke

Huang Pei Chi

Un homme de Hawke

Liu Chia Yung

Un homme de Hawke

Liu Kang

Un homme de Hawke

Wang Kuang Yu

Un homme de Hawke

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)