Accueil/Home

Karaté du tonnerre (1972)

(Jue chou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Chang Ching Po

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Paul Chun

Yang Hu

Fang Mien

Master Yang

 

Chung Pei

Tan Shing

Chung Cheng

Chen Ching

Chiang Nan

Dave Henry

Ho Li Jen

Eddie Hodges

Liu Tsun

Li Wen Tai

Lo Fei Hung

Su Chiang

Wu Ming-Tsai

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)