Accueil/Home

Karaté à Shanghai (1975)

(Hei shou jin gang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Joseph Kuo Nan Hong

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Nancy Yen

Wen Chiang-lung

Chang Mei-fung

Chang Peng

Chen Chiu

Chen Chiu Ming

Chen Shen-lin

Chi Feng

Chin Chien

Chiang Chen

Hu Kuang

Miao Tien

Su Jen-ping

Tsao Li

Tseng Chao

Yi Yuen

Yuan Chi

Yue Guo

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)