Accueil/Home

Karaté à mort pour Chen (1974)

(Lei tai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateurs : Sun Shing Yuan et  Sung Ting Mei

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Chang Ching Ching

Miss Liao

Tien Peng

Chou Hai-Chuan

 Chang Shao Chun

Tang Kai-tak

Cheng Fu Hung

Kyoki Shoza

Hsieh Hsing

Wu Chang-yuen

Kang Kai

Chou San-ming

Kwan Yi

Mrs. Li

Tai Yao Fei

Shao Lung

Fang Mei-fung Tung

Pa Hei-chu

Wang Fei

Li Ping

Wu Tung Chiao

Ching-chun Kao-nan

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)