Accueil/Home

Le karaté de la dernière chance (1974)

(Yu ye sha shou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Liu Kuo-hsiung

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Chang Yu An

Chen Shih Wei

Chu Tsing

Hu Po

Huang Cheng

Kang Kai

Lan Pai

Liu Jun

Lu Bi Yun

Lung Fei

Meng Ting

Ou Wei

Shan Mao

Tsao Lung

Yuen Shen

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)