Accueil/Home

Les Kamikazes / Le kamikaze de la tour de guet (1942)

(Bôrô no kesshitai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Tadashi Imai

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Minoru Takada

Eiyuu Saitô

Ichirô Sugai

Masao Shimizu

Yônosuke Toba

Kenzo Asada

Akira Sayama

Yô Kinoshita

Setsuko Hara

Sachiko Mitani

Yumiko Togawa

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)