Accueil/Home

Grains de sable (1995)

(Nagisa no Shindobaddo)

 

 

 

 

 

  

 

Réalisateur : Ryosuke Haschiguchi

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Yoshinori Okada

Shuji Ito

Kouta Kusano

Hiroyuki Yoshida

Ayumi Hamasaki

Kasane Aihara

Kumi Takada

Ayako Shimizu

Shizuka Isami

Rika Matsuo

Cho Bang-ho

Un enseignant

Kouji Yamaguchi

Touru Kanbara

Miyako Yamaguchi

Ms. Yoshida

Yoshihiko Hakamada

Fujita

Toshie Negishi

Ms. Nezu

Kunio Murai

Le père de Shuji

Ryosuke Haschiguchi

Un enseignant

Chiharu Ishikawa

Noriko Yoshida

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)