Accueil/Home

 

  Une ville d’amour et d’espoir (1959)

(Ai to kibo no machi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Nagisa Oshima

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Fumio Watanabe

Yuji

Yuki Tominaga

Kyôko

Kakuko Chino

Miss Akiyama

Yûko Mochizuki

Kuniko

Fujio Suga

Kuhara

Hiroshi Fujikawa

Masao

Michio Ito

Yasue

Noboru Sakashita

Taizô

Toyoko Uryû

Isako

Keiji Ueda

Yano

Nobuo Takagi

Tamio

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)