Accueil/Home

 

  Une poule dans le vent (1948)

(Kaze no naka no mendori)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Yasujiro Ozu

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Kinuyo Tanaka

Tokiko Amamiya

Shûji Sano

Shuichi Amamiya

Chieko Murata

Akiko Ida

Chishû Ryû

Kazuichiro Satake

Hôhi Aoki

Shoichi

Chiyoko Fumiya

Fusako Onada

Rieko Minakami

Orie Noma

Kôji Mitsui

Hideo

Takeshi Sakamoto

Hikozo Sakai

Ichirô Shimizu

Yoshikawa

Eiko Takamatsu

Tsune

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)