Accueil/Home

 

  Une grande famille (1954)

(Bolshaya semya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Iosif Kheifits

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Sergei Lukyanov

Matvei Zhurbin

Boris Andreyev

Ilya Matveyevich Zhurbin

Vera Kuznetsova

Agafya Karpovna Zhurbina

Aleksey Batalov

Aleksei Zhurbin

Sergei Kurilov

Viktor Zhurbin

Vadim Medvedev

Anton Zhurbin

Boris Bityukov

Kostya Zhurbin

Iya Arepina

Tanya Zhurbina

Klara Luchko

Lida Zhurbina

Ekaterina Savinova

Dunyasha Zhurbina

 

 

Pavel Kadochnikov

Skobolev

Elena Dobronravova

Katya Travnikova

Nikolay Sergeev

Basamov

Nikolai Gritsenko

Le directeur du club

Larisa Kronberg

Zina Ivanova

Boris Kolovkin

Le chef du chantier naval

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)