ZHANG ZIYI

(1979)

 

 

 

 

 

 

 Accueil/Home

 

1999.

WO DE FU QIN MU QIN – THE ROAD HOME / ZHANG YIMOU

2000.

WO HU CANG LONG – CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON (TIGRE ET DRAGON) / ANG LEE

2001.

RUSH HOUR 2  / BRETT RATNER

SHU SHAN ZHENG ZHUAN – THE LEGEND OF ZU / TSUI HARK

MUSA (LA PRINCESSE DU DESERT) / KIM SUNG-SU

2002.

YING XIONG – HERO / ZHANG YIMOU

2003.

ZI HUDIE – PURPLE BUTTERFLY / LOU YE

JOPOG MANURA 2: DOLAON JEONSEOL – MY WIFE IS A GANGSTER 2 / JEONG HEUNG-SUN

2004.

SHI MIAN MAI FU – HOUSE OF FLYING DAGGERS (LE SECRET DES POIGNARDS VOLANTS) / ZHANG YIMOU

2046 / WONG KAR WAI

(Prix d’interprétation à Hong Kong)

MO LI HUA KAI – JASMINE FLOWER ou JASMINE WOMEN / HOU YONG

2005.

OPERETTA TANUKI GOTEN / SEIJUN SUZUKI

MEMOIRS OF A GEISHA (MEMOIRES D’UNE GEISHA) / ROB MARSHALL

2006.

YE YAN – THE BANQUET / FENG XIAOGANG

2008.

MEI LANFANG – FOREVER ENTHRALLED / CHEN KAIGE

THE HORSEMEN (LES CAVALIERS DE L’APOCALYPSE) / JONAS AKERLUND

2009.

FEI CHANG WAN MEI – SOPHIE’S REVENGE / EVA JIN

JIAN GUO DA YE – THE FOUNDING OF A REPUBLIC / HAN SANPING, HUANG JIANXIN

2011.

MO SHU WAI ZHUAN – LOVE FOR LIFE / GU CHANGWEI

2012.

WI-HEOM-HAN GYAN-GYE - DANGEROUS LIAISONS / HUR JIN-HO  

YUE LAI YUE HAO ZHI CUN WAN – BETTER AND BETTER / ZHANG YIBAI

YI DAI ZONG SHI – THE GRANDMASTER / WONG KAR-WAI